0
سبد خرید
سبد خرید شما تهی است.
اخبار

نیکودل- 9 مهر، روز جهانی سالمندان گرامی باد.

انتشار در 09 مهر 1394

نیکودل- 9 مهر، روز جهانی سالمندان گرامی باد.

خداوند در قرآن می فرماید: «و خدای تو حکم فرموده که جز او هیچ کس را نپرستید و درباره ی پدر و مادر نیکویی کنید و چنان که هر دو یا یکی از آنان پیر و سالخورده شوند زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگوئید و کم ترین آزار به آنان مرسانید و با ایشان به اکرام و احترام سخن گوئید.

و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی، نزدشان بگستران و بگو: پروردگارا! چنان که پدر و مادر، مرا از کودکی به مهربانی بپروردند، تو در حق آنان رحمت و مهربانی فرما.» سوره اسراء آیات 23 و 24 …

گرافیست: مریم اکبرزاده