0
سبد خرید
سبد خرید شما تهی است.
اخبار

نیکودل- 20 مهر، روز بزرگداشت حافظ

انتشار در 20 مهر 1394

نیکودل- 20 مهر، روز بزرگداشت حافظ گرامی باد.

خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی یکی از بزرگ ترین شاعران نغزگوی ایران و از گویندگان بزرگ جهانست و در شعرهای خود «حافظ» تخلص نموده است.

ولادت حافظ در اول های قرن هشتم هجری و حدود سال 727 در شیراز اتفاق افتاد. بعد از مرگ پدر پسران او پراکنده شدند ولی شمس الدین محمد که خردسال بود با مادر در شیراز بماند و روزگار آن دو به تهیدستی می گذشت، به همین سبب حافظ همین که به مرحله تمیز رسید در نانوایی محله به خمیرگری مشغول شد تا آن که عشق به تحصیل کمالات او را به مکتب خانه کشید.

حافظ مردی بود ادیب، عالم به دانش های ادبی و شرعی و مطلع از دقیقه های حکمت و حقیقت های عرفان.

وفات حافظ به سال 792 اتفاف افتاد.

گرافیست: مریم اکبرزاده