0
سبد خرید
سبد خرید شما تهی است.

23

هر چیزی که کل بدن یا بخشی از آن را بپوشاند و یا زینت کند “پوشاک” نام دارد. “انسان در آغاز آفرینش نیازی به پوشش تن و سر نداشته است زیرا بدنش پوشیده از مو بوده ولی در نتیجه تکامل و کم شدن موهای روی پوست بدن که به لحاظ تاثیر اوضاع طبیعی رخ داده بود احساس نیاز به پوشاندن تن و سر برای دفاع از خود در مقابل گرما و سرما و سایر عوامل طبیعی در او قوت گرفت.” (غیبی، 1387)

“پوشاک هر ملتی بخشی از فرهنگ و تمدن آن ملت محسوب می شود و مبین تحولات یک جامعه و در عین حال بیانگر تفاوت هایی است که میان اقشار آن جامعه وجود دارد.” (غیبی، 1387)

پوشاک به عنوان یکی از مظاهر تمدن و بارزترین جنبه ی دیداری یک فرهنگ، همواره در حال تغییر و تکامل بوده است و طراحان ایرانی با ذوق و سلیقه ای سرشار، در این عرصه نقش به سزایی داشته اند. تحقیقات باستان شناسان نشان می دهد که ایرانیان از نخستین اقوامی بودند که پوشاک را نه به عنوان تن پوش، بلکه به عنوان آراستگی مورد استفاده قرار دادند.

شرکت نیکودل رسالت خود می داند با صیانت از گذشته ی درخشان این هنر در ایران و با استفاده از پارچه های فاخر و ارزشمند ایران زمین مانند ترمه و بهره گیری از ذوق و ابتکار طراحان جوان ایرانی، بهترین البسه مردانه و زنانه را طراحی، تولید و به جهانیان عرضه نماید. در این راستا برای خاص بودن تلاش می کنیم. خاص بودن نه به معنای جدا افتادن بلکه به معنای متمایز و برتر بودن …